விண்ணப்பம்

Butcher Shop

கசாப்பு கடை

Convenience Store

கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்

Supermarket

பல்பொருள் அங்காடி

Kunden am Obst- und Gem黶estand (Mercat de St. Josep (Boqueria), Ramblas, Barcelona, Spanien)

காய்கறி மற்றும் பழக் கடை

காய்கறி மற்றும் பழக் கடை
நீங்கள் ஒரு பழம் மற்றும் காய்கறி கடையாக இருந்தால், பின்வரும் பொருட்களைப் பயன்படுத்தலாம் என்று நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்